Aktualności
 

Aktualności

 

 

VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego

Szanowni Państwo,

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców dziękuje wszystkim Grupom Rekonstrukcji Historycznej, które tak licznie zaszczyciły nas swoją obecnością na VII Zjeździe Rycerstwa Chrześcijańskiego w dniu 4 i 5 czerwca 2016 r. w Muzeum" Górnośląskim Parku Etnograficznym"w Chorzowie. Dzięki miłej atmosferze, profesjonalizmowi i zaangażowaniu wszystkich GRH byliśmy świadkami wspaniałego widowiska, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Chorzowa, którzy licznie przybyli - przeszło 15 tys. osób - na Zjazd Rycerski
Pragniemy podziękować przybyłym na VII Zjazd zespołom Muzyki Dawnej, rzemieślnikom oraz wystawcom.
Szczególnie podziękowania składamy wszystkim woluntariuszom z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, a także rzemieślnikom zatrudnionym w tej szkole za reperację sprzętu i przygotowanie go do Zjazdu.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie organizacyjne VII Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego składamy również władzom miasta Chorzów, przede wszystkim Prezydentowi Miasta Chorzów Andrzejowi Kotali i Wiceprezydentowi ds. społecznych Wiesławowi Ciężkowskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za zaangażowanie i wszechstronną pomoc w organizację Zjazdu, w szczególności pracownikom Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w tym tradycyjnie już Aleksandrze Łamik.

Adam Lisek
Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców

VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego im. Gotfryda de Bouillon

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców ma zaszczyt zaprosić na VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego im. Gotfryda de Bouillon.
Zjazd odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2016 roku w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" w ramach obchodów Święta Miasta Chorzów i 1050. rocznicy chrztu państwa polskiego. 
 
 
 
 PROGRAM

 

 

Wszystkie osoby i firmy chcące prowadzić stoiska gastronomiczne podczas VII Zjazdu Rycerstwa muszą uzyskać akceptację ze strony osoby wyznaczonej przez Miasto na prowadzenie takiej działalności.
W powyższej sprawie należy kontaktować się z nr tel. 605 251 054.
Bez uzyskania zgody, sprzedaż artykułów gastronomicznych nie będzie możliwa.

 
 
Możliwość przyjazdu grup i zawodników już 3 czerwca w piątek po godz. 15.00.
Datowanie zjazdu: od XI do XV wieku. Wszystkie eliminacje do turniejów „miecza i tarczy” - walki punktowe - odbędą się w sobotę po nabożeństwie i uroczystościach w mieście.
W trakcie zjazdu odbędą się turnieje w kategoriach XIII i XIV/ XV w. oraz turniej łuczniczy. Zawodnicy będą rywalizowali o złoty i srebrny krzyż Gotfryda de Bouillon.

Tego roku zjazdowi na terenie Muzeum w Chorzowie będą towarzyszyć grup rekonstrukcyjne z okresu XVI i XVII wieku, które wezmą także udział w paradzie przez miasto.

Noclegi: w obozie - namioty historyczne - na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Rozpalanie ogniska tylko w wyznaczonych miejscach.
Ze względu na szczupłe środki zwracamy koszty tylko nielicznym grupom rekonstrukcyjnym. Miejsca jednak w obozie nie brakuje - serdecznie zapraszamy.
Wyżywienie zapewnione przez organizatorów: sobota - śniadanie, obiad i kolacja, niedziela - śniadanie, obiad i kolacja.

Zgłoszenia i pytania, proszę kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
32 2416 764 (dzwonić między godz. 20.00-22.00)

Osoba odpowiedzialna za organizację zjazdu: Adam Lisek

W razie chęci udziału w VII Zjeździe Rycerstwa Chrześcijańskiego organizatorzy proszą o załączanie poniższych danych o grupie rekonstrukcyjnej:

- krótki zarys historii grupy (kiedy i gdzie powstała, jaki okres odtwarza)
- liczba osób biorących udział w zjeździe (walczący i cywile)
- liczba namiotów
- koszt dojazdu
- zdjęcia (w strojach cywilnych i bojowych każdej grupy)
- warsztaty dla publiczności - czy prowadzi grupa

Dodatkowe informacje, szczegółowy plan imprezy, regulaminy - wkrótce
Dostępne także na stronie internetowej bozogrobcy.pl oraz facebook.com/bozogrobcy
 

 
The President of Chorzów and Knighthood of the Holy Sepulchre’s Guards of Chorzów have an honuor to invite you to the 7th Christian Knights Convention named after Gottfried de Bouillon.
Convention will be held on 4th- 5th June 2016 in Museum in Silesian Ethnographic Park in Chorzów while celebrating Festival of Chorzów and 1050 Anniversary of Christianization of Poland.
 
For groups and contestants, it is possible to arrive on 3rd of June (Friday) at 15 p.m.
Timeframe of the convention: 11th – 15th century. All eliminations of tournaments “sword and shield”- scoring fights- will take place on Saturday after church service and celebrations in town. During the convention, the tournaments in categories 13th and 14/15th centuries will take place and an archery tournament is scheduled. Participants will compete to get the gold and silver cross of Gottfried de Bouillon.
This year, reconstructive groups (16th-17th centuries) also attend the convention in the Museum of Chorzów and participate in a city parade.
 
Accommodation: historical themed tents (in a camp) - in Silesian Ethnographic Park in Chorzów. Settting the bonfires is allowed only in fireplaces intended. Due to limited funds, costs will be returned only to a few reconstructive groups, however, there is a lot of places in the camp for everyone – feel free to come. The operators will provide the participants with meals: Saturday – breakfast, dinner, supper; Sunday – breakfast, dinner, and supper either.
 
Registration forms and questions should be sent on the e-mail address:
32 2416 764 (call between: 8-10pm)
Person responsible for the convention planning and organisation: Adam Lisek
 
Prerequisites required to take part in VII Christian Knights Convention named after Gottfried de Bouillon:
- Brief historical outline of the chosen group/place and time of existence/ the period it represents/
- The number of contestants taking part in tournaments (fighters and civilians)
- The number of tents
- The costs of the arrival
- Photographs (in civil and in fighting outfits)
- Workshops for the audience – if it is included
 
To get additional information, detailed event plan and statute, visit our website:
 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców