Aktualności
 

Aktualności

 

 

Anno Domini 2012

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe u Bożogrobców

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców, jako grupa rekonstrukcji historycznej skupiająca osoby o wspólnych zainteresowaniach, fascynacjach średniowieczem a w szczególności zajmująca się odwzorowywaniem zwyczajów związanych z historią Zakonu Bożogrobców, już po raz drugi - w 5-letniej historii swojego istnienia - zorganizowało, wspólne spotkanie opłatkowe w związku ze zbliżającą się Wigilią. Pierwsze odbyło się w ubiegłym roku w podziemiach domu parafialnego przy Kościele św. Barbary w Chorzowie, dzięki uprzejmości tamtejszego proboszcza ks. Zygmunta Błaszczoka. Obecna odbyło się w dniu 14 grudnia 2012 r. w Restauracji „Sztygarka” w Chorzowie. Poprzedzone zostało ono Nabożeństwem w Kościele św. Wawrzyńca, które poprowadził ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk. Następnie członkowie bractwa w tym przedstawiciele bractw z Gliwic (Bractwo Rycerskie Białej Bramy i Będzina (Bractwo Zamku Będzińskiego) udali się do Restauracji Sztygarka. Po powitaniu zaproszonych gości – wśród nich zaproszenie przyjęli wiceprezydent Wiesław Ciężkowski, ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk, z parafii św. Floriana, Jerzy Bogacki Pełnomocnik Prezydenta Miasta nad Spółkami Gminnymi, dyr. Krzysztof Pikula – Gimnazjum nr 4 Chorzowie, rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, – w którym wzięło łącznie udział 70 osób. Po zapaleniu świec symbolu miłości i pokoju ks. proboszcz Damian Gajdzik  odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, po czym, uczestnicy Wigilii złożyli sobie świąteczne życzenia łamiąc się chlebem orkiszowym - nawiązując w ten sposób do Wigilii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i w średniowieczu.

 

W trakcie spotkania, które upływało w miłej świątecznej atmosferze wystąpiły trzy zespoły: Żeńska schola muzyki dawnej Nativitatis działająca już od 2 lat przy Chorzowskim Bractwie, zaśpiewała  pieśni adwentowe datowane na XIV w. i późniejszy okres czasu, schola św. Franciszka reprezentująca Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców w programie, której znajda się pieśni i kolędy Jacka Kowalskiego oraz chór Lutnia z Chorzowa, który przyjął zaproszenie na naszą Wigilię i specjalnie dla nas przywdział stroje śląskie z naszego regionu. Chór zaśpiewał tradycyjne kolędy polskie.   

Uczestnicy Wigilii byli także świadkami ceremonii przyjęcia nowych członków do Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców po upływie rocznego nowicjatu.  Ceremonię nawiązującą do tradycji rycerstwa średniowiecznego przeprowadził prior bractwa dr Adam Lisek. W trakcie, której członkowie bractwa otrzymali białe tuniki z czerwonym pięciokrzyżem symbolizującym pięć ran Chrystusa oraz płaszcze o takim samym kolorze z pięciokrzyżem. Ponadto złożyli przyrzeczenie przestrzegania reguły rycerskiej, którą odczytał dr Jacek Kaniewski. Wszyscy nowi członkowie - zgodnie ze zwyczajem Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego - musieli także odpowiedzieć na pytania dotyczące historii bożogrobców. Ceremonię zaprzysiężenia nowych członków uświetnił wysęp pani mgr Magdy Krzysteczko, która zaśpiewała Sekwencję do Ducha Świętego św. Hildegardy z Bingen z XII w. Warto nadmienić, że po zakończanej powyższej uroczystości starsi członkowie bractwa otrzymali imiona proboszczów chorzowskich, którzy pełnili tę funkcję w średniowieczu w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie m.in. Karol Krajewski z Katowic otrzymał imię Jan, Mateusz Kirchner z Mysłowic – Wawrzyniec, Marek Gawlik z Chorzowa – Błażej. W ten sposób Chorzowskie Bractwo Rycerskie, jako grupa odtwórcza skupiająca ludzi różnych profesji w tym także młodzież, stara się nawiązuje do tradycji i historii naszego miasta Chorzowa i ludzi związanych z jego dziejami w średniowieczu. Warto nadmienić, że powyższa parafia jak wiadomo należała do bożogrobców, już od XIII wieku.

W trakcie spotkania opłatkowego nie obyło się bez prezentów, uhonorowano za pracę na rzecz bractwa m.in. mgr Marek Gawlik, mgr inż. Henryk Kirchner, Ryszard Błasiński i dr Jacek Kaniewski, którzy otrzymali medaliony z przedstawieniem Zwiastowania/ Annunciation. Były to kopie medalionów cynowych datowane na lata 1175 -1225 pochodzące z Nazaretu (Ziemi Świętej) a odnalezione na terenie Holandii. Na plakietce po lewej stronie widoczny jest zwiastujący anioł Gabriel. Po prawej stoi Maryja unosząca jedną dłoń w geście pozdrowienia. Scenę okala spisana po łacinie pierwsze strofy modlitwy Zdrowaś Mario.    

Niewątpliwie dużą atrakcją dla zgromadzonych gości była rekonstrukcja przez Chorzowskie Bractwo Rycerskie stołu wigilijnego z drugiej połowy XIII w., nad którym wisiał drewniany krzyż z Kościoła św. Wawrzyńca, podarowany wcześniej bractwu przez ks. dziekana Błaszczyka. Stół wykonano z surowego drzewa sosnowego i nakryto go białym lnianym obrusem. Obok niego zaś postawiono dwie drewniane ławy. Zastawę dla dwunastu osób stanowiły zrekonstruowane naczynia z gliny czerwonej i szarej oraz z drewna m.in. dzbany, misy, talerze, kubki, kosze wiklinowe na owoce, łyżki drewniane etc. Nie zabrakło na nim także tradycyjnego sianka i świecy wigilijnej. Największa ilość rekonstruowanych naczyń pochodzi ze Śląska, chociaż nie zabraknie także z Alzacji i Lotaryngii. Spotkanie opłatkowe zakończyło się wspólnym kolędowaniem – zobacz galeria zdjęć.

***

Zarząd Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców w Chorzowie

zaprasza Członków i Sympatyków Bractwa na

Nabożeństwo z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,

które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 17:15 w Kości

św. Wawrzyńca w Chorzowie

Nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. dziekan Eugeniusz BłaszczykSzczęśliwy żywot Panieński, z którego
Syn się narodził Boga Przedwiecznego;
Anioł Pasterzom tę nowinę głosi.
Pokój przynosi.

Czcigodne Damy i Rycerze

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców
Życzy Wszystkim Bractwom Rycerskim oraz Mieszkańcom Chorzowa
pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
2013

***

Nagroda Grand Prix na XIV Miejskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Starochorzowska Nutka”

Schola św. Franciszka - Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców zdobyła nagrodę Grand Prix na XIV Miejskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Starochorzowska Nutka”, który odbył się w Chorzowie w dniu 6 listopada 2012 r.

Schola św. Franciszka została założona przez dr Adama Liska w 2008 r. Początkowo była prowadzona przez jego założyciela, następnie przez mgr Karola Klimczyka muzyka Opery Śląskiej w Bytomiu. W tym okresie zespół występował wielokrotnie na terenie Chorzowa jak i poza jego granicami m.in. na Festiwalach Nauki w 2010, 2011 r. i podczas I, II, i III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w 2010, 2011 i 2012 r. w Śląskim Parku Etnograficznym. W 2010 r. zespół wziął także udział w eliminacjach rejonowych do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zespół był częstym gościem w przedszkolach i szkołach chorzowskich. Od półtora roku schola św. Franciszka jest prowadzona przez nauczycielkę śpiewu Panią mgr Magdalenę Krzysteczko. To dzięki jej pracy zespół dalej się rozwija, czego wyrazem jest zdobycie I miejsca na XIV Miejskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Starochorzowska Nutka”. Obecnie schola św. Franciszka liczy 7 osób, należą do niej uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie.

***

Podziękowanie

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców z całego serca gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego odbywającego się w dniu 2 czerwca 2012 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, którzy tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością, przede wszystkim: Załodze Grodu Raciborskiego, Bractwu Rycerskiemu Komturii Nidzickiej, Bractwu Rycerskiemu Rota Piesza Von Massow, Bractwu Białej Bramy z Gliwic, Bractwu Rycerskiemu Grodu Boronowskiego, Bractwu Rycerskiemu Ziemi Ogrodzienieckiej, Braciom Dobrzyńskim, Kieleckiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. XIII Pułku Ułanów Wileńskich, Kompanii Najemnej Taurus z Częstochowy, Krakowskiemu Bractwu Grodzkiemu, Konfaterii Rycerskiej Sua Sponte i Chorągwi Piastów Śląskich oraz innym przybyłym gościom. W szczególności zaś: Bractwu Rycerskiemu Zamku Będzińskiego, które przygotowywało naszą drużynę do walk turniejowych i Rycerskiej Drużynie Miasta Żarki tradycyjnie już od kilku lat wspierających nas w organizacji Zjazdu. Dzięki miłej atmosferze, profesjonalizmowi i zaangażowaniu wszystkich Bractw Rycerskich byliśmy świadkami wspaniałego widowiska, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Chorzowa.

Pragniemy także podziękować wszystkim przybyłym na Zjazd zespołom Muzyki Dawnej w szczególności zaś Zespołowi Muzyki Dawnej Scandicus, Żeńskiej Scholi Muzyki Dawnej Nativitatis, Zespołowi św. Franciszka przy Chorzowskim Bractwie Rycerskim oraz zespołowi Canta z Mysłowic skupiającego młodzież w wieku szkolnym /gimnazjalną i ponadgimnazjalną/, która bezinteresownie prezentowała się na scenie skansenu wzbogacając nasz program artystyczny.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie organizacyjne III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego składamy również władzom miasta Chorzów przede wszystkim Prezydentowi Miasta Chorzów Andrzejowi Kotali i wiceprezydentowi ds. społecznych Wiesławowi Ciężkowskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za zaangażowanie i wszechstronną pomoc w organizację Zjazdu w szczególności pracownikom Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.
Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców składa także podziękowanie ks. dziekanowi Eugeniuszowi Błaszczykowi proboszczowi parafii św. Wawrzyńca za wszelką pomoc organizacyjną i wsparcie duchowe przy organizacji Zjazdu. Z wielką satysfakcją odnotowujemy także współpracę i pomoc ze strony placówek kulturalnych – Chorzowskiego Centrum Kultury i oświatowych w naszym mieście, osób prywatnych w szczególności dyr. Wacława Piski i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych, dyr. Krzysztofa Pikuli z Gimnazjum nr 4. Dziękujemy, licząc na dalszą współpracę w następnych edycjach Zjazdu.

Jesteśmy przekonani, że organizacja Zjazdu Rycerskiego dobrze wpłynie na lepsze poznanie historii naszego miasta i regionu.

BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ NIECH WSZYSTKIM BŁOGOSŁAWI

w imieniu organizatorów zjazdu
dr Adam Lisek
prior Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego
Bożogrobców

III Turniej bojowy o Srebrny Krzyż hr. Gotfryda de Bouillon

w kategorii XIII wieku

Miejsca
1. Przemysław Tabaka - Rycerska Drużyna Miasta Żarki
2. Marek Połowczuk - Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców
3. Błażej i Marek - Bracia Dobrzyńscy z Krakowa

w kategorii XV wieku

Miejsca
1. Wiesław herbu Wilk - Chorągiew Piastów Śląskich
2. Michał Chrząszcz - Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
3. Wojciech Gula herbu Odyniec - Załoga Grodu Raciborskiego

I Turniej bojowy konny o Złoty Krzyż Jerozolimski
pod patronatem J.E. Arcybiskup Metropolita Katowicki
Wiktor Skworc

Miejsca
1. Andrzej Mroziński herbu Jelita - Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej
2. Waldemar Głowacki - Rycerska Drużyna Miasta Żarki/ XIII Korpus Ułanów Wieleńskich z Kielc
3. Mateusz Machnik herbu Godziemba - Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej

III Turniej Łuczniczy o Srebrny Krzyż
hr. Gotfryda de Bouillon

Miejsca
1. Rosomak - Rycerska Drużyna Miasta Żarki
2. Rzeźnik - Drużyna Zabrzańskich Drabów
3. Axel Łasica - AZ Archery

***

Prezydent Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców
mają zaszczyt zaprosić na III Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego, który odbędzie się dnia 2 czerwca 2012 roku
w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Impreza jest organizowana w ramach obchodów Święta Miasta Chorzów i rozpocznie ją Parada Historyczna, w której będą brały udział zaproszone bractwa rycerskie. Uczestnicy parady przejdą główną aleją miasta (ul. Wolności) w dniu 2 czerwca 2012 r. Zostanie poprzedzona uroczystą Mszą św. w kościele św. Jadwigi z okazji obchodów 5 - lecia założenia Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców.

W trakcie imprezy odbędzie się III Turniej Rycerski walk na miecze jednoręczne o srebrny krzyż hr. Gotfryda de Bouillon – założyciela Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, I Konny Turniej o złoty krzyż Jerozolimski oraz Turniej łuczniczy. Nie zabraknie także innych atrakcji dla uczestników i publiczności w tym koncertów na estradzie Zespołów Muzyki Dawnej m.in. Scandicus, Nativitatis, św. Franciszka, pokazów mody średniowiecznej i tańców. Ponadto gier i zabaw dla dzieci – nauka strzelania z łuku, pisania gęsim piórem, rysowania gęsim piórem. W imprezie weźmie udział 10 koni. Wszyscy uczestnicy Zjazdu Rycerskiego mogą zwiedzać obóz rycerski.

Tym samym prosimy zainteresowane grupy rekonstrukcyjne o zgłoszenie swego udziału w imprezie do 30 IV 2012 r. e-mail: adamlisek65gmail.com

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowice

Program III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego imienia Hrabiego Gotfryda de Bouillon założyciela Zakonu Kanoników Regularnych Bożogrobców w Jerozolimie

Imprezę poprzedzi Msza Święta w Kościele św. Jadwigi w Chorzowie z udziałem bractw rycerskich

Bractwa Rycerskie biorący udział w imprezie:

Załoga Grodu Raciborskiego /XII-XIII/
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin /XIV/
Rycerska Drużyna Miasta Żarki /XIII-XIV/
Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej /XV/
Bractwo Rycerskie Rota Piesza Von Massow z okolic Szczecina /XIV/
Bractwo Białej Bramy z Gliwic /XIV/
Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego /XIII/
Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej
Bracia Dobrzyńscy / XIII/
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. XIII Pułku Ułanów Wileńskich
Kompania Najemna Taurus z Częstochowy /XIV/
Krakowskie Bractwo Grodzkie /XV/

Gospodarze:
Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców /XIII/

W trakcie trwania zjazdu będzie można m.in.:
zwiedzać obóz rycerski, w którym oprócz uzbrojenia będzie można zapoznać się z sprzętem obozowym i rzemiosłem


Zespoły muzyczne:
Schola Cantorum Minorum Chosoviensis / Kościół Św. Józefa Robotnika/ - jutrznia

Estrada w skansenie:
Zespół Św. Franciszka
Schola żeńska Muzyki Dawnej „Nativitatis”
Scandikus


Sobota 2 czerwca 2012 rok
7: 00 - śniadanie
9: 00 - wyjazd do centrum miasta grup rycerskich
10: 30 - Uroczysta Msza Święta z okazji 5 – lecia powstania Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców
11: 00 - parada ulicami miasta Chorzowa, w której udział biorą m.in. zaproszone grupy rekonstrukcji historycznej. W trakcie parady nastąpi uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta przez Prezydenta Andrzeja Kotala Chorzowskiemu Bractwu Rycerskiemu Bożogrobców. Przewidywane są także krótkie efektowne pokazy fechtunku i tańca z udziałem bractw.
12:30 - powrót do skansenu

Duża polana
13: 00 - oficjalne otwarcie III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego przez Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotala, przywitanie gości, uroczyste otwarcie imprezy strzałami z hakownic.
13.15 - 14.00 - obiad - wydawany w trakcie trwania imprezy
13:15 - 14.00 - pokazy sokolników
14: 00 - 15:00 - III Turniej walki na miecze jednoręczne o srebrny krzyż hr. Gotfryda de Bouillon założyciela Zakonu Rycerskiego Bożogrobców– eliminacje – walki punktowe
15-15.30 ( w przerwie pomiędzy walkami ) pokaz sprawnościowy konny
15.30-16.00 – finały walk pieszych – walki czasowe na 2 lub 3 rodzaje broni
16.00 - 17.00 - I Turniej konny o złoty krzyż Jerozolimski
17.00-17.45 – zapasy średniowieczne
17.45 - 18:00 - uhonorowanie zwycięzców turniejów i mianowanie nowych członków bractwa przez Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotala i Zastępcę Prezydenta mgr Wiesława Ciężkowskiego
18:00 - 19:00 - wielka bitwa bractw rycerskich na dużej polanie
19:10 - 20:00 - walki bohurtowe drużyn 5 osobowych
Zakończenie imprez na dużej polaniePolana koło wiatraka
13.20 - 16.00 – III Turniej łuczniczy o srebrny krzyż hr. Gotfryda de Bouillon
16:00 – 17:00 - konkurs na najlepszego łucznika dla dzieci


Mała polana
13.00- 17.30 - konkurs i zabawy plebejskie dla dzieci i dorosłych m.in.:
- nauka pisania piórem gęsim
- malowanie herbu miasta Chorzowa, dam dworu i rycerzy węglem drzewnym
- tor przeszkód dla giermka
- bieg dam
- warsztaty iluminatorskie
- przeciąganie liny
- rzut włócznią do celu
- rzucanie zapałką dla „twardzieli” i wiele innych atrakcji

Scena

13:30 - przedstawienie programu
14.00 - 14.30 - koncert zespołu Św. Franciszka, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców /pieśni z XII, XIII i XIV wieku/
14.35 - 15.00 - I część bajki o Jonaszu /opowieść biblijna/
15:05 - 15:30 - koncert zespołu Scandikus z Tych
15:40 - 16:00 - II część bajki o Jonaszu /opowieść biblijna/
16.00 - 16.30 - pokaz mody średniowiecznej
16:40 - 17.00 - pożegnanie trędowatego widowisko w wykonaniu grupy rekonstrukcji historii z Krakowa
17: 00 - 17: 30 - pokazy tańców dawnych.
19: 00 -20:30 - przegląd Zespołów Muzyki Dawnej wystąpią m.in.:
Zespołu Św. Franciszka, Schola żeńska Muzyki Dawnej „Nativitatis” – Magda Krzywda,
Scandikus

Kościół Św. Józefa Robotnikaika


3.00 - 4.00 nad ranem - jutrznia odprawiana zgodnie z tradycją średniowieczną przez Bożogrobców z soboty na niedziele, na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Oprawa i śpiew:
Schola Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa
Program powyższy nie zawiera jeszcze szczegółów pokazów nocnych, które mają się rozpocząć o godzinie 22: 00 i trwać do godziny 23: 30, kwestia ta wymaga jeszcze uszczegółowienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie jeszcze prawo zmiany programu, o czym zostaną Państwo poinformowani.

***
4 sierpnia - Udział Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców w XV Turnieju Rycerskim o Miecz Kasztelana  -  Ogrodzieniec
***
13 sierpnia - Udział Bractwa Bożogrobców w Turnieju Rycerskim na zamku Lipowieckim
***
20 sierpnia - Udział członków Bractwa Bożogrobców w XIII Jarmarku Średniowiecznym w Chudowie
***
31 sierpnia - Udział członków Bractwa Bożogrobców w II Turnieju Rycerskim Ziemi Jaworznickiej         w  Jaworznie
***
19 września - Organizacja gier i zabaw na rajdzie integracyjnym Zespołu Szkół Gastronomiczno. – Usługowych w Chorzowie - Mirów
***
9 listopada – Udział przedstawicieli Bractwa Rycerskiego Bożogrobców w uroczystej Mszy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Floriana i przemarszu pod Pomnik Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty -  uroczystości organizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości - Chorzów

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców