Aktualności
 

Aktualności

 

 

Podziękowania i wyróżnienia w konkursach

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców dziękuje wszystkim Grupom Rekonstrukcji Historycznej, które tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością na VI Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w dniu 13 i 14 czerwca 2015 r. w Muzeum" Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Dzięki miłej atmosferze, profesjonalizmowi i zaangażowaniu wszystkich GRH byliśmy świadkami wspaniałego widowiska, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Chorzowa, którzy licznie przeszło - 10 tys. osób. przybyli na Zjazd Rycerski
Pragniemy także podziękować wszystkim przybyłym na VI Zjazd zespołom Muzyki Dawnej w szczególności zaś Zespołowi Muzyki Dawnej Roderyk, Żeńskiej Scholii Muzyki Dawnej Nativitatis, Zespołowi św. Franciszka przy Chorzowskim Bractwie Rycerskim, także wszystkim rzemieślnikom i wystawcom, którzy przybyli na zjazd. Szczególnie podziękowania składamy wszystkim woluntariuszom ze Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych oraz rzemieślnikom zatrudnionym w tej szkole za reparację sprzętu i przygotowanie go do zjazdu.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie organizacyjne VI Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego składamy również władzom miasta Chorzów przede wszystkim Prezydentowi Miasta Chorzów Andrzejowi Kotali i wiceprezydentowi ds. społecznych Wiesławowi Ciężkowskiemu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za zaangażowanie i wszechstronną pomoc w organizację Zjazdu w szczególności pracownikom Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w tym Aleksandrze Łamik.
Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców składa także podziękowanie głównemu sponsorowi pierwszej nagrody w turnieju miecza i tarczy – złotego krzyża pracowni złotniczej Jana, Dawida i Bogusławy Krzysteczko. Z wielką satysfakcją odnotowujemy także współpracę i pomoc ze strony placówek kulturalnych – Chorzowskiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury na Lompy oraz ze strony szkół.

w imieniu organizatorów zjazdu
dr Adam Lisek
prior Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego
Bożogrobców 

VI Turniej bojowy o Złoty i Srebrny Krzyż Jerozolimski Gotfryda de Bouillon pod patronatem J. E. Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc 

W kategorii XIII wieku o Złoty Krzyż Jerozolimski

I miejsce Snowid - Drużyna Wytędze
II miejsce Piotr - Milites Christi
III miejsce Brat Florian - Bożogrobcy z Chorzowa

W kategorii XIV-XV wieku o Srebrny Krzyż hr. Gotfryda de Bouillon

I miejsce - Piotr Kriger
II miejsce - Wojciech Jabłoński
III miejsce - Artur z Kruków

W turnieju na długie miecze XV wieku

I miejsce - Piotr Kriger
II miejsce - Wojciech Duda
III miejsce - Jan Halicki

Turniej łuczniczy o Srebrny Krzyż hr. Gotfryda de Bouillon

I miejsce - Axel
II miejsce - Apacz
III miejsce - Irek

 

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców