Miasto Chorzów
 

Wydarzenia kulturalne

Wyróżnione prace w II edycji konkursu plastycznego pt „Wieś Chorzów w średniowieczu”

Wyróżnione prace w II edycji konkursu plastycznego pt „Wieś Chorzów w średniowieczu” zorganizowanym przez Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców z okazji Święta Miasta Chorzów i V Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w 2014 r. dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i okolic”

 Honorowy patronat nad konkursem objął wiceprezydent Miasta Chorzów mgr Wiesław Ciężkowski

 Noc kościołów

II Chorzowska Noc Kościołów

             Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców już po raz drugi w historii naszego miasta zorganizowało II Chorzowską Noc Kościołów w dniu 24 maja, 2013 r., która wpisała się tego roku w VI Metropolitalne Święto Rodziny. Honorowy patronat nad imprezom objął Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Chorzów. Podobnie jak i zeszłego roku II Chorzowska Nocy Kościołów cieszyła się dużym zainteresowaniem wzięło w niej udział przeszło 120 osób. Tego roku uczestnicy zwiedzili          5 parafii chorzowskich m.in.: parafię pod wezwaniem św. Barbary, św. Józefa, św. Franciszka i św. Antoniego. Pielgrzymi rozpoczęli zwiedzanie od godz. 20.00 od drewnianego kościoła św. Józefa Robotnika  w Muzeum - Górnośląskim Parku Etnograficznym, znajdującym się pod opieką pasterską i duchowa parafii św. Wawrzyńca. Krótką historię kościółka, - który jest drugim kościółkiem drewnianym w naszym mieście -  jego architekturę i wyposażenie przedstawił mgr Adam Lapski – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa, kwestie liturgiczne zaś omówił ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk – współpracujący z Chorzowskim Bractwem Rycerskim Bożogrobców już od 6 lat.             Po krótkiej modlitwie uczestnicy Nocy Kościołów udali się do kościoła św. Barbary gdzie mogli wysłuchać historii dotyczącej parafii i jej znaczenia dla powstających późniejszych parafii i kościołów na terenie naszego miasta. Przedmowę wygłosił ks. proboszcz Zygmunta Błaszczoka. Następnie „pielgrzymi” udali się autokarami do parafii św. Józefa gdzie zostali powitani i mile przyjęci przez     ks. proboszcza Antoniego Klemensa. Prezentacja świątyni została przygotowana przy oparciu o multimedia w trakcie, której można się było dowiedzieć ciekawych informacji o samej świątyni jej nietypowej architekturze nawiązującej do stylu neoromańskiego. Po wysłuchaniu historii parafii i omówieniu znajdujących się tam zabytków sakralnych ks. proboszcz Antoniego Klemensa zaprezentował wspaniałe oświetlenie świątyni, jakie zamontowano w ostatnim czasie.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. Elementy zabytków sakralnych na fasadach chorzowskich kamienic oraz krzyże przydrożne i kapliczkizorganizowanym przez dr Adama Liska - Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców w ramach zbliżającego się Święta Miasta Chorzów i IV Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w Górnośląskim Parku Etnograficznym, który odbył się w dniach 8 i 9 czerwca 2013.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny

Wyróżnione prace w konkursie plastycznym pt „Wieś Chorzów w średniowieczu” zorganizowanym przez Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców z okazji Święta Miasta Chorzów i IV Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w 2013 r. dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i okolic”

 Honorowy patronat nad konkursem objął wiceprezydent Miasta Chorzów mgr Wiesław Ciężkowski

Czytaj więcej...

Szachy

Eliminacje do I średniowiecznego turnieju szachów klasycznych do lat 12 zorganizowanego przez Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców i Młodzieżowy Dom Kultury na Lompy 2013 r. w ramach obchodów Święta Miasta Chorzów i IV Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w Chorzowie

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców