Miasto Chorzów
 

Wydarzenia kulturalne

KONFERENCJA NAUKOWA POŚWIĘCONA 70. ROCZNICY DEPORTACJI LUDNOŚCI ŚLĄSKA DO ZSRR W 1945 ROKU

W trakcie sesji odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Zygmuntem  Woźniczką z Instytutu  Nauki o Kulturze UŚl. autorem powyższej publikacji.

 

 

 

 

 

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców