O Bractwie

Nabór do Bractwa

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców jest otwarte na wszystkie osoby zainteresowane jego działalnością. Jeżeli uważasz, że sprawdzisz się w tego typu aktywności, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nie ograniczamy wieku, w którym ktoś może do nas dołączyć, jednak ze względu na specyfikę zajęć przyjęliśmy za podstawę ukończony 14 -ty rok życia. Jedyną kwestią niepodlegającą dyskusji jest wymóg bycia uczciwym człowiekiem o nieposzlakowanej opinii, wrażliwym na inne osoby, angażującą się w działalność charytatywną i w życie lokalne miasta i regionu. W przypadku osób, które chciałyby uczestniczyć we wszelakiego rodzaju turniejach i pokazach z użyciem uzbrojenia (mieczy, toporów włóczni i oszczepów) warunkiem jest ukończenie 18- ego roku życia. Trening z wykorzystaniem broni drewnianej dostępny jest dla wszystkich, bez względu na wiek i płeć. Bractwo zapewnia fachową opiekę w czasie treningu.

Każda osoba przystępująca do nas ma obowiązek zaznajomić się z Regułą Rycerską i Statutem Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców zamieszczonym na naszej stronie internetowej a następnie podpisać powyższe dokumenty i złożyć je u priora Bractwa wraz z Deklaracją. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydaci do Bractwa muszą przejść okres próbny 10 miesięczny, po czym zostają oficjalnie przyjęci przez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Rycerskim. W tym okresie czasu kandydaci muszą wyposażyć się w podstawowy ubiór (koszulę, nogawicę, mitynkę i buty, w przypadku kobiet- koszula, suknia, buty, nakrycie głowy) oraz w łyżkę, kubek i miseczkę charakterystyczne dla II połowy XIII wieku. Po upływie dwóch lat członkowie Bractwa zostają oficjalnie mianowani przez Prezydenta Miasta Chorzowa i otrzymują na pamiątkę srebrny krzyż jerozolimski zawieszony na czerwonej wstędze. Dopiero od tego momentu można brać udział we wszelkiego rodzaju poczynaniach Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Spotkania odbywają się w poniedziałek (sekcja łucznicza i tańca), środę (zajęcia z fechtunku i kaligrafii) i czwartek (śpiew - Zespół Św. Franciszka pod opieką Pani mgr Magdy Krzywdy oraz gastronomia średniowieczna).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, czy to za pośrednictwem emaila, telefonu, czy bezpośrednio na naszych treningach i pokazach.

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców